Vankileirillä menehtyneet

Ensimmäinen menehtyneiden nimien selvitys 

Ensimmäisen kerran vankileirillä kuolleitten nimiä selvitettiin vankileirin vuoden 1988 70-vuotismuistotilaisuuteen. Tuolloin tehtävään nimien selvitykseen pyydettin tutkija Jouni Eerola, joka sen ajan keinoin onnistui selvittämään 2891 uhrin henkilöllisyyden. 

Kansalaistoimikunta oli jo aikaisessa vaiheessa päättänyt, että nimet kaiverretaan muistolaattoihin. Kaiverrusvaiheessa oli myös selvää, että oli jäänyt paljon nimiä, joita ei saatu selvitettyä varmuudella. Laattoihin jätettiin näille tilaa tulevaisuutta varten. 

Nimiä lisää 1993

Vuonna 1993 kaiverrettiin siihen mennessä lisää selvinneitä nimiä laattoihin Jouni Eerolan lisätutkimusten mukaan. 

Yhdistys tekee selvitystyötä

Vuonna 2010 perustettu muistomerkin hoitoyhdistys alkoi pian perustamisensa jälkeen tekemään uutta selvitystä nimistä. Tämä johti siihen, että vuonna 2012 paljastettiin uusia nimiä kahdelle uudelle laatalle.

Tämän selvityksen yhteydessä huomattiin, että laatoissa oli virheitä, ja vuonna 2015 ryhdyttiin yhdistyksen omien aktiivien voimin tekemään uutta selvitystä, jonka tarkoituksena oli tarkastella nimiä laajemmin.

Kun nimitutkimuksia tehtiin 1980 ja -90 luvuilla, ei ollut käytettävissä nykyistä tietotekniikkaa eikä tietokantoja, kuten esimerkiksi Sotasurmat.

Yhdistyksen selvityksessä löydetyt ja tarkentamat nimet ovat alla olevalla listalla.

Laatat uusittiin

Laatat kaiverrettiin uudelleen 2018, ja myös pakkotyölaitoksella kuolleille kaiverrettiin oma laatta. Vuoden 2018 Tie Tammisaareen 100 vuotta -muistotilaisuudessa paljastettiin uudelleen kaiverretut laatat, joihon oli kaiverrettu silloin tiedossa olleet menehtyneiden nimet. 

Myös vankileirillä vuosina 1919 – 1922 menehtyneiden vankien nimet kaiverettiin ja paljastettiin omalla muistolaatallaan.

Lähteitä

Sotasurmat on ollut meille tärkeä tietolähde, vaikka siinä esiintyykin puutteita ja karkeitakin virheitä. Lisäksi olemme käyttäneet muita tietolähteitä, kuten Terroritilasto, sukututkimuksia jne. Seurakunnilta olemme myös saaneet paljon apua selvitystyössä, samoin Kansallisarkistosta ja muista arkistoista. 

Painettuja tietolähteitä ovat ollet esimerkiksi Tauno Tukkisen kirja Tammisaaren vankileirillä kuolleet, Kuoleman kentiltä, eri vankileirejä käsitteleviä kirjoja, kuten Sture Lindholmin, kirjat joista on saatu varsinkin Tammisaaren lähiympäristön vankien kohtaloista paljon tietoa. 

Myös omilla tutkimuksillamme olemme onnistuneet selvittämään joitakin tapauksia. Yhdistyksen omien selvitysten perusteella vuonna 2018 nimilaatat uusittiin, ja niihin kaiverrettiin yli 3 100 nimeä. 

Emme väitä, että tämä on se viimeinen totuus, sillä sitä tullaan tuskin koskaan saamaan, mutta tämä oli sillä hetkellä kun tätä tehtiin, niillä tiedoilla meidän käsityksemme vankileirillä kuolleista.

Oheista nimilistaa tulemme kotisivullamme päivittämään aina kun uutta tietoa saadaan, sillä sitä saattaa ilmaantua aina uusien tutkimusten myötä.

Huom: Etsiäksesi pdf-tiedostosta nimiä voit avata hakuikkunan painamalla Ctrl+F (Windows) tai Command+F (Mac).

Vuosina 1919-1922 pakkotyölaitoksella kuolleet