Försäljning

Föreningens försäljning

För att bedriva sin verksamhet sköter föreningen sin medelsanskaffning på olika sätt, ett av dem är försäljningen av sina produkter. Här under ser vilka produkter du just nu kan köpa av oss för att stöda  vår verksamhet.

Beställningar emottas av bengt.lindholm@pp.inet.fi Namn och leveransadress bör uppges vid beställning.

SIRPA KÄHKÖNEN: HUGO 1918

Pris 10 € + leveranskostnader

Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs publicerade i april 2018 Sirpa Kähkönens verk, fånglägerskildringen Hugo 1918.

Inbördeskrigets mikrohistoria: berättelsen om en ung man och hans släkt i inbördeskriget. Vad hände med filaren Hugo Enbom under krigets och fånglägrets skräckupplevelser? Vilka spår lämnade det svåra året 1918 i finska släkter och i hela samhället?

Verket är tvåspråkigt, översättning till svenska av Gunilla Hemming. 

Förfrågningar om större beställningar till föreningar eller andra större beställare tag kontakt med Bengt Lindholm

Beställningar bengt.lindholm@pp.inet.fi    

Namnet och leveransadressen bör meddelas i beställningen. 

Pins

Köp Ekenäs 1918 pinsen som bygger på reliefen vid gravminnesmärket i Ekenäs samt Ekenäs 1918  medaljen.

Reliefen medaljen samt pinsen är planerade av konstgrafikern Markku Laitakari. Pinsens diameter är ca 15 mm

Pris 5 € + leveranskostnader