Guidad rundtur 26.8.2023

Skötselföreningens ordförande Kirsi Oksanen hälsar deltagarna välkomna.
Skötselföreningens ordförande Kirsi Oksanen hälsar deltagarna välkomna.

Skötselföreningen anordnade för första gången två guidade rundturer till det forna fånglägerområdet samma dag. Härtills hade man anordnat endast finskspråkiga rundturer och då också garnisonen ställde sig positivt till vårt försök så anordnade vi också en svenskspråkig rundtur samma dag.

Gott om deltagare anmälde sig till båda rundturerna, till den finska ca 40 personer, i den svenska 15 personer. I rundvandringen ingick också ett besök vid gravminnesmärket.

En del av deltagarna vid minnesmärket.
En del av deltagarna vid minnesmärket.
Vår guide Sture Lindholm ”grundar” rundvandringen för den finska gruppen utanför Soldathemmet.
Vår guide Sture Lindholm ”grundar” rundvandringen för den finska gruppen utanför Soldathemmet...
...och likaså för den svenskspråkiga gruppen.