Minnesmärket en självständighetsdags kväll i facklors sken. Foto: Bengt Lindholm
Minnesmärket en självständighetsdags kväll i facklors sken. Foto: Bengt Lindholm

Minnesmärkets skötselförening

Minnesmärket, dess traditioner och omgivning sköts Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys - Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry. Föreningen innehar också besittningsrätten till minnesmärket.

En egen skötselförening bildades 2010 för Finlands största massgrav, de röda fångarnas massgrav i Dragsvik, Ekenäs.

 Före bildandet av skötselföreningen fram till 1985 sköttes massgraven och minnesmärket av Ekenäs stad (numera Raseborg) och FBF (Folkets Bildningsfond) tillsammans med en medborgar-kommitté. Före det fram till början av 1980-talet sköttes uppgifterna av Entiset punakaartilaiset ry som också lät resa det ursprungliga minnesmärket 1951.

 Ekenäs stad (numera Raseborgs stad) har skött trädgårdsarbetet delvis från 1963  och helt från och med 1971.

Medborgarkommittén igen har bestått av frivilliga som i huvudsak samlats kring FFC Västra Nylands Fackliga Platsorganisation till en frivilliggrupp, som sedan medlet av 1980-talet ända till 2008 anordnat medelsanskaffning samt skött om bl a de stora minnesevenemangen samt större bygg- och underhållsarbeten.

 

 

I mars 2010 bildades en förening vid namn Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys / Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry.

Bildandet av föreningen har gjort det lättare att handla systematiskt samt att planera gravarnas skötsel bättre. Skötselföreningens första styrelse bildades av medlemmar från medborgarkommittén. Det första egentliga årsmötet hölls under våren 2011.

I minnesmärkets närhet har byggts ett skilt info-centrum, vilket har varit välbesökt speciellt sommartid. Det är också möjligt att ordna av föreningens medlemmar guidade besök till minnesmärket. (Se hemsidan Minnesmärket / Guidning och kontaktuppgifter).

Man kan ansluta sig till skötselföreningen via Anslut dej som medlem på denna hemsida. En eventuell frivillig understödsavgift kan inbetalas till skötselföreningens konto Aktia FI68 40550010809883. Se anvisning vid Anslut dig som medlem.

Skötselföreningens ordförande 

oksanen.kirsi@outlook.com 

tel 050 383 0251

Skötselföreningens sekreterare

harry.yltava@gmail.com 

tel 050 548 0031

Skötselföreningens kassör

kaisa.koskinen@tilikoskinen.fi 

tel 09 726 2200

© Tammisaaren punavankimuistomerkin Hoitoyhdistys/ Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry