Besök

Till det här avsnittet har vi samlat besök som gjorts vid minnesmärket där föreningens guider ledsagat besökarna och som vi har bildmaterial av.


26.7.2021

26.7.2021 besöktes minnesmärket av två sällskap som begärt guidning. Det ena var släktingar till Juho Salonen som dog på fånglägret, det andra bestod gäster från Yläne vars släkting klarade sig i liv från lägret. Bengt Lindholm fungerade som guide.

En grupp som på 70-talet studerade vid Tammerfors universitet besökte minnesmärket 15.7.2020.

Som guide fungerade Bengt Lindholm

Antti Häikiös släktingar 14.7.2019

Bland besöksgrupperna har också i år funnits sådana som har släktingar i gravarna i Dragsvik. En sådan grupp var Antti Häikiös (5.9.1895 – 15.7.1919) släktingar som besökte gravarna 14.7.2019, dan före hans 100-års dödsdag. De kom till Ekenäs från olika håll av Finland, många långtifrån, för att hedra minnet av sin släkting vars namn finns graverat i den nya plattan över dem som dog åren 1919-1922 på tvångsarbetsinrättningen. Trots att han avled 1919 så kan man utgå från att han avled i sviterna av fånglägertiden. Som guide fungerade Bengt Lindholm.Antti Häikiös släktingar vid gravminnesmärket.
En busslast besökare från Mouhijärvi besökte minnesmärket 7.6.2019 Som guide fungerade Leena Ruusunen

Besökarna har samlats för att lyssna

Leena Ruusunen berättar om minnesmärkets historia

En fånges tidsfördrivsarbete på fånglägret 1918 -1919 
Gravminnesmärket besöktes 25.5.2019 av Hennala minnesårskommite. Som guider fungerade Kauko Viitala och Bengt Lindholm.

Gästerna lägger ned en blomhyllning vid minnesmärket...

Bengt Lindholm berättar om Ekenäs fånglägers historia

Kauko Viitala berättar om minnesmärkets olika skeden