Vägbeskrivning från Salo

Köranvisning från Salo-hållet till gravminnesmärket över röda fångar i Ekenäs

Kör från Salo (centrum) ca 55 km mot Ekenäs tills du ser detta märke.

 Från denna orienteringstavla ca 500 m vänd till vänster mot Helsingfors. 
Kör mot Helsingfors ca 3,2 km där tavlan här under finns. 

 Ca 500 m från tavlan här ovanför vänder du till höger in på Raseborgsvägen.

Kör ca 150 m längs Raseborgsvägen varefter, vänd till vänster in på Dragsvikvägen i den riktning pilen på märket här under visar.

Kör ca 400 m längs Dragsvikvägen så blir märket på bilden här under och utställningsutrymmet synligt på vägens vänstra sida. 
Du är framme