Skötselförening grundades

En skötselförening grundades för Röda fångars minnesmärke i Ekenäs

En skötselförening, Tammisaaren punavankimuistomerkin Hoitoyhdistys - Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry grundades för att sköta minnesmärket i Ekenäs. Föreningens konstituerande möte hölls 11.3 2010 på Folkan i Ekenäs.

Minnesmärket som avtäcktes 1951 sköttes framtill mitten av 80-talet av Entiset punakaartilaiset ry (Forna rödgardister) som också skaffat det ursprungliga minnesmärket till graven. De arrangerade också minnesevenemang vid minnesmärket årligen i början av juni ända till mitten av 80-talet då deras krafter p g a åldern började ta slut. Vid samma tid i mitten av 80-talet väcktes i Fackliga lokalorganisationen i Ekenäs ett initiativ om att ordna en större regional sammankomst vid 1 maj 1988 då 70 år sen inbördeskriget och fånglägret hade förflutit. På initiativ av FLO bildades först en arbetsgrupp för att dryfta evenemanget dit också representanter för de lokala arbetarpartierna kallades med. Arbetsgruppen kom snart till den slutsatsen att 1 maj var fel tidpunkt för en så här stor tillställning eftersom alla ändå vill ha sina egna tillställningar på sina hemorter. Efter att ha varit i kontakt med Entiset punakaartilaiset beslöt man att flytta evenemanget till början av juni. Som följd av detta bildades så den första medborgarkommiten som sedan tillsammans med arbetarpartierna och fackföreningsrörelsen samt en del andra parter anordnade evenemanget samt utvidgningen av minnesmärket 1988. Också FBF var starkt med i arrangemangen. Medborgarkommiten samlades igen senare då den anordnade minnesevenemangen 1993, 1998 samt 2008.

Medborgarkommiten hade skött sin uppgift utmärkt men var vid vissa tillfällen tvungen att anlita andras hjälp då den inte som oregistrerad juridisk kunde sköta alla uppgifter själv. På våren 2010 grundades så en förening vid namn Tammisaaren punavankimuistomerkin Hoitoyhdistys - Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry. Via skötselföreningen är det lättare att i framtiden fungera organiserat på sikt och planera skötseln av graven och ärenden kopplade till minnesmärket. Skötselföreningens första styrelse bidades närmast av medlemmar från den tidigare medborgarkommiten. Det första egentliga årsmötet hölls våren 2011. Man bör ännu här nämna att Ekenäs stad, senare Raseborgs stad har skött omrödets trädgårdsarbeten allt sedan tiden då Entiset punakaartilaiset admistrerade minnesmärket.