Utställningen är alltid öppen

I närheten av gravminnesmärket finns en bestående utställning som berättar om arbetarrörelsens olika skeden, börjande från de första wrightiska arbetarföreningarna, till händelserna 1918 och fånglägret efter inbördeskrigets slut. 

Utställningen är öppen varje dag, och den är möjlig att besöka dygnet runt. Det lönar sig ändå att göra besöket under dygnets ljusa tid då utrymmet saknar belysning. 

Arkitekt Kaisu Taskinen har planerat byggnaden, och den är uppförd med talkokrafter. Själva utställningens material byggdes ursprungligen till, och användes i en mera omfattande form vid fånglägrets 75 års minnesevenemang 1993. Nedan några tavlor från utställningen.

För uppbyggnaden av själva utställningen svarade Petri TanskanenKauko Viitala och Bengt Lindholm.