Vägen till Ekenäs 100 år 2018

Året 2018 var viktigt för vår förenings verksamhet eftersom vi stannade upp för att minnas inbördeskriget för 100 år sen. Föreningen hade redan i flera år förberett sig för minnesåret.

Här under följer en del information och bilder från minnesårets viktigaste händelser:

Publiceringen av det av föreningen beställda och av Sirpa Kähkönen skrivna mikrohistoriska verket Hugo 1918 , 16.4.2018. Verket omfattar ca 120 sidor och är en illustrerad faktabok. Boken berättar genom en mans öde om ett stycke av Finlands dystraste historia. Genom Sirpa Kähkönens insamlade material från Folkets arkiv, intervjuer och andra källor växer fram en mikrohistorisk berättelse om arbetarnas liv och om inbördeskriget via en mans, Hugo Enboms, öde. I boken ingår också senaste fakta om fånglägret i Ekenäs; Som källor har använts bland annat Sture Lindholms forskning och från arkiven insamlade hågkomster om förhållandena i fånglägret. Verket är tvåspråkigt, svenska översättningen är gjord av författaren Gunilla Hemming. Boken kan beställas (namn och leveransadress) från esko.grekela@gmail.com Bokens pris är 10 € + leveranskostnader.

Uppdatering och förbättring av namnplattorna. Föreningen har under de gångna åren granskat namnen på namntavlorna. De visade sig innehålla en del felaktigheter vilka man nu har rättat till efter bästa förmåga. Samtidigt som man rättade de kända felen förbättrade man också läsbarheten av plattorna och gjorde övrigt underhåll på dem. Plattorna omgraverades och iståndsattes under vintern och kunde sättas på sin plats igen vid minnesmärket lämpligt till 1 maj firandet.

VÄGEN TILL EKENÄS 100-ÅRS MINNESEVENEMANGET hölls lördagen 9. juni 2018 vid Röda fångars minnesmärke i Dragsvik. Evenemanget blev både rörande och känslosamt. Evenemangets minnestalare var ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen. Blomsterhyllningarnas mängd överraskade till och med arrangörerna. Blomsterhyllningar lämnades både av samfund och privatpersoner. Vid evenemanget utförde Koiton laulu kören ett körverk, ”Tie” (Vägen), komponerat av Tomas Takolander och av föreningen beställt speciellt för detta evenemang. Över 3 000 personer hade kommit för att hedra minnet av offren i fånglägret. Bland gästerna sågs bland andra president Tarja Halonen med make samt fru Tellervo Koivisto. I samband med minnesevenemanget avtäcktes också en platta till minnet av dem som vilar i okända gravar. Minnestexten har valts av föreningen i samarbete med Helena Ranta.

Vid slutet av minnesevenemanget serverades en fältlunch på området invid minnesmärket.

VÄGEN TILL EKENÄS 100-ÅRS SEMINARIUM hölls efter minnesevenemanget på eftermiddagen på Dragsvik garnison. På seminariet talade författaren Sirpa Kähkönen, historikern & författaren Sture Lindholm, kaptenlöjtnant & författaren Timo Laurila samt rättsodontolog Helena Ranta. Seminariet öppnades av föreningens ordförande, riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta. Seminariet var planerat för 500 personer men slutligen måste man utöka platserna till 700 på grund av det stora intresset. Se talen under.

Vid slutet av seminariet belönade Folkets bildningsfond Helena Ranta med Ekenäs 1918 medaljen i silver som erkännande av hennes långvariga och omfattande arbete för mänskliga rättigheter.

FREDSAFTON anordnades av FBF.

På kvällen kunde man ännu njuta av musik på FBF:s Fredsafton som arrangerades på Kulturhuset Karelia. Under kvällen uppträdde följande artister:

TRIO DOLCE

AJANTAJU

MIKKO PERKOILA & JANI UHLENIUS

PUNAINEN LANKA

RAJAMÄEN POJAT

KARRI PALEFACE

LAULAVA UNIONI

PALEFACE

Minnesevenemanget - Ärkebiskopens tal

100-års seminariets tal

Bilder från minnesåret 2018

 

 

PUBLICERING AV BOKEN

UPPDATERING OCH ISTÅNDSÄTTNINGING AV NAMNPLATTORNA

VÄGEN TILL EKENÄS 100-ÅRS MINNESEVENEMANGET

FÄLTLUNCH OCH BOKFÖRSÄLJNING

EFTER EVENEMANGET

SEMINARIET

FREDSAFTON