Guidad tur till Ekenäs fånglägerområde 3.8.2019

En guidad tur till Ekenäs tidigare fånglägerområde för röda fångar anordnades 3 augusti 2019. Ekenäs fångläger för röda fångar fanns 1918 på nuvarande Dragsvik garnisonsområde som nu är militärområde dit det inte är fritt tillträde. Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs anordnade 3.8 en guidad tur till området där fånglägret var beläget. Som guide fungerade historikern / författaren Sture Lindholm. Rundturen började med kaffe och munk på soldathemmet där också kaptenlöjtnant Marko Nieminen hälsade oss välkomna till garnisonen. Därefter hälsade Skötselföreningens ordförande Matti Tukiainen gästerna välkomna varefter Sture Lindholm grundade rundturen. Det fanns också möjlighet att köpa Sture Lindholms och Skötselföreningens böcker och annat material. Ca 40 personer deltog i den guidade turen som ansågs lyckad och som kommer att anordnas igen nästa år om möjligt. Ett stort tack till garnisonen och guiden för gott samarbete.

Kaptenlöjtnant Marko Nieminen hälsar gästerna välkomna till garnisonen

Skötselföreningens ordförande Matti Tukiainen hälsar gästerna välkomna

Vår guide Sture Lindholm ”grundar” vår rundtur

...

Sture Lindholm berättar

”Kokkola kasärnen”

”Närpes kasärnen”

Fånglägrets bårhus