Vägbeskrivning från Karis

Köranvisning från Karis-hållet till gravminnesmärket över röda fångar i Ekenäs

Kör från Karis (Shell korsningen) ca 12 km mot Ekenäs tills du ser denna skylt.

Ca 400 m efter detta märke, vänd till vänster in på Raseborgsvägen.

Kör ca 150 m längs Raseborgsvägen varefter, vänd till vänster in på Dragsvikvägen i den riktning pilen på märket här under visar.

Kör ca 400 m längs Dragsvikvägen så blir märket på bilden här under och utställningsutrymmet synligt på vägens vänstra sida  under.

Du är framme.